Belægning, brolægning, trapper og støttemur – ring på tlf. 86451905

Vi udfører brolægning og belægning i bla. materialer som beton, granit, chaussé-, pig- og brosten, tegl, sandsten, træ og kunststof m.m. I planteskolen har vi to udstillinger med belægninger, hvor der kan ses tegl, sandsten, granit og beton til inspiration.

Trapper samt terræn- og støttemure udføres ligeledes i forskellige materialer.

Med vort kendskab til de lokale jordbundsforhold i hele Øst- og Midtjylland kan vi tilbyde den mest optimale bundopbygning for belægningen, støttemuren mv. og tage de forholdsregler der skal til, det være sig kombinationen af bundopbygnings materialer såvel som trykfordelende net m.m.

 

Tjek og kontrol af kloak og tagbrønde m.m.

Vi kan tilbyde at tjekke kloak i forbindelse med etablering af belægning inkl. levering af billeder, hvis det skønnes nødvendig, for ca. kr. 1.900,00(arbejdet udføres pr timeløn og faktureres efter forbrug) for et alm. Parcelhus således der ikke etableres en belægning som står for opgravning indenfor en kortere årrække grundet sammenfaldne kloak mv. eller andre faktorer som ikke kan beses med det blotte øje.