Hegns loven

Hegnsloven Hegnsloven er det regelsæt der henvises til i forbindelse med tvist omkring hegn, skel, træers højde og meget andet som er skel relateret. Hegnsloven er derfor en fordel at sætte sig ind i hvis man eksempelvis skal plante hæk, træer til skel, skal have sat...

Hegnsloven

Hegnsloven I forbindelse med plantning af hæk, træer og buske i haven er det en fordel at sætte sig ind i hegnsloven af hensyn til egen og naboers skyld. Der kan være særlige lokale hensyn der skal tages hensyn til, og dette vil da være at læse i lokale servitutter....