Plantemesse. Billede visende hvordan planter er udstillet og herudfra kan kvalitet og plantestørrelse vurderes.