Referencer til Anlægsgartneri

Et oprids af opgaver for erhverv, skoler, kirker og det offentlige, hvortil kommer en markant større mængde private haver med nyanlæg, renovering og fornyelse mv.

 • Læsten Kirkegård-Total renovering af af kirkegården ved regulering af jordniveaur, opsætning og renovering af kampestensdiger, sætning af brostenkanter, etablering af sti, rydning af eksisterende hække samt genplantning af nye. Flytning af planter m.m.
 • Hammershøj Kirkegård – Renovering af kirkegårdsdige. Etablering af helt nyt kirkegårds dige.
 • Kærby Kirkegård – renovering af trapper, pigstens belægning, renovering af kirkegårdsdige, renovering af låge, stubfræsning m.m.
 • Haslund Præstegård – Etablering af græs.
 • Haslund Kirkegård – renovering af kirkegård inkl. etablering af urneafsnit m.m.
 • Vorup Præstegård – renovering af gårdhave
 • Randers Statsskole, Randers
  – Belægning i solgård, renovering af park, ny allé ved hovedindgang, stubfræsning, beskæring af 325 lindetræer, planering samt etablering af græs
 • Viborg Private Realskole, Viborg
  – Gårdmiljø med belægning og etablering af græs
 • Bjerringbro Varmeværk, Bjerringbro
  – Rydning af beplantning samt træfældning. Etablering af ny beplantning ved facade.
 • Purhus Ungdomsskole, Fårup
  – Rydning af beplantning, plantning, stenarbejde mv.
 • Randers Kollektivhus   –  beplantning af bøgepur og hæk, plantning af træer, etablering af surbundsbed og andre beplantninger bla. skrænter, træer mv., etablering af dræn, jordløsning, vedligehold m.m.
 • Mørke, Ternevej. Plantning af vejtræer.

Plantning af skrænter i forbinelse med

Design, sammensætning af beplantning samt etablering af beplantning i grønne områder samt allétræs beplantning.

EllenGaard har varetaget forslag til samt etablering af vejtræs beplantning i hele kvarteret omkring villakvarteret ved Beethovens Alle i Randers. Det blev etableret plantehuller samt plantet Koreansk røn. De grønne områder i forbindelse med Beethovens Allé er ligeledes designet og anlagt af EllenGaard Planteskole & Anlægsgartneri.

Billede lånt fra Google Earth

Beplantning ved Grundejerforeningen Skovhulevej, Skovstjernevej, Bregnevej designet og anlagt af EllenGaard Planteskole & Anlægsgartneri

Beplantningen er designet således der er blomstring over en stor periode af året, året afsluttes med høstfarver og bær, og i vinterperioden giver stedsegrønne grupper i beplantningen liv og farver, samt beskyttelse for de fugle og bla. harer som er i området.

Billede lånt fra Google Earth

 • Læsten Kirke. Etablering af nyt område for urnegravsteder med regulering af jord, sætning af brosten og plantning af lindetræ.
 • Sønderbæk Kirke. Etablering af nyt område med rullegræs for nedgravning af urner. Inkluderer også bortgravning af eksisterende beplantning samt regulering af jord.
 • AKZO Nobel Salt, Mariager. Beplantning af 1700 m2 skrænter med bunddække. Beplantning af bælte af buske på 315 meter mod Hadsundvej samt 32 rønnebær træer.
 • Jebjerg Regnvandsbassin. Skitse for udførelse af beplantning. Klargøring til samt plantning af diverse buske samt allé af lindetræer, etablering af tingsted for Jebjergs borgere.
 • Boligforening, Jens Baggesens Vej, Århus. etablering af belægning.
 • Sandgade, Randers. Etablering af græs om nyt luksus lejligheds kompleks.
 • Sprogcenter Randers. Etablering af græs.
 • Jens Baggesens vej, Århus. Sætning af kantsten, etablering af plankeværker, beplantninger og belægninger m.m.
 • Randers Real Skole. Udskiftning af jord, etablering af beplantning, etablering af belægning.

Jordarbejde med rendegraver, komprimering af bund.

 • Lübker Golf Resort, Nimtofte
  – Udlægning af rullegræs
 • Vægten, Helsted
  – Etablering af 5000 m2 græs, plantning af vejtræer
 • Rebslagervej, Randers
  -Etablering af græs og beplantning
 • KaserneBo, Randers
  – Etablering af græs samt beplantning
 • Tøjhusparken, Randers
  – Etablering af græs, plantning af træer samt bunddække.
 • Nordskellet, Randers
  – Etablering af græs.
 • Paderup Boulevard, Randers
  – Etablering af græs.
 • Heilskov, Ø. Bjerregrav
  – Etablering af belægning, beplantning og græs samt vedligehold af udenomsarealer

Såning af græs, beplantning og planteplan og vedligehold ved overfladebassin, Udbyneder.

 • Mariager Genbrugsplads, Mariager
  – Etablering af 5500 m2 græs
 • Helstrup Kirke, Helstrup
  – Renovering af kirkegård med bla. Rengøring af kirkegård, beskæring af allé, plantning, indkørsel af 120 tons hvid ral på gange mv., klipning af hække, gran dækning mv.
 • Ø. Velling Kirke, Ø. Velling
  – Rengøring af kirkegård, klipning af hække, gran dækning mv.
 • Ø. Bjerregrav Præstegård
  – Fældning af træer, stubfræsning, etablering af græs
 • Mellerup Kirke
  – Rydning af hegn, beplantning, klipning af hække
 • Grønnegades Vuggestue, Randers
  – udlægning af erosionsmåtter samt beplantning i kummer
 • Platangårdens børnehave, Randers
  – Beplantning
 • Musik kvarteret, Over Hornbæk. Tegning og etablering af fælles områder/grønne områder.
 • Fælles arealer ved udstykninger i Hornbæk ved vejnettet Skovstjernevej, Skovsyrevej, Bregnevej m.fl. Tegning og etablering af fællesområder/grønne områder.
 • Haslund Præstegård – etablering af græs

Stubfræser fjerner stubbe og rødder.

 • Boligforening, Platanvej. Rydning af ca. 52 ton grønt affald fra beplantninger. Omlægning og etablering af græs, beskæring af træer m.m.
 • Viborg Kommune
  – Beplantning, kloakering og dræning samt etablering af græs
  – Reetablering af haver på Nørresøvej, Viborg
  – Beplantning af skrænter m.m. i Rødding
 • Purhus kommune
  – rydning af beplantning samt plantning forskellige steder, Fårup, Spentrup mv.
 • Tjele kommune
  – Beplantning forskellige stede, bla. Rødding mv.
 • Nørbæk Efterskole, Nørbæk
  – Etablering af græs, plantning af træer
 • Harridslev Skole
  – Stub- og rodfræsning

Tøjhusparken, Randers.

 • Fremtidens Foreningshus, Dronningborg
  Udlægning af erosionsmåtter på skrænter, renovering af græs, lægning af fliser m.m.
 • Nr. Vinge Kirke, Tjele
  – Tilplantning af skrænter
 • Vorup Præstegård, Vorup
  – renovering af udenoms- samt gårdareal, etablering af græs, lægning af fliser, træfældning samt beskæring
 • Læsten Kirke, Læsten
  – Beskæring, buskrydning af skrænter, renovering af stendige
 • Nørbæk Kirke, Nørbæk
  – Beplantning
 • Sønderbæk Kirke, Sønderbæk
  – Beskæring af træer
 • Sct. Andreas Kirke, Randers– Vedligehold, etablering af beplantning

Kirker: Stendiger, etablering af gravsteder, vedligehold m.m.