Beplantning tlf. 86451905

Rydning samt plantning af enhver type udføres, fra de mindste stauder til de største træer og hække. I planteskolen kan man få en meget faglig kompetent rådgivning samt se og udvælge de planter man ønsker i sin have.
Da vi har meget stor plante- samt lokalkendskab i forhold til de lokale vækstbetingelser med hensyn til særligt vindforhold, hårdførhed i de lokale klimazoner, planternes optimale betingelser omkring sol-/skygge, samt de lokale jordbundsforhold i forhold til planternes optimale vækstbetingelser er vi en meget kompetent samarbejds- og rådgivningspartner.

Forinden beplantning kan vi også beskære, fælde træer og buske, grave rødder op og/stubfræse samt bortkøre affald mv.

Det er også muligt selv at udvælge sine planter i planteskolen, og derefter få hjælp til at plante af vore anlægsgartnere. Book eventuelt en tid med en gartner på mail eller 86451905. Besøg planteskolen eller få besøg af havedesigneren i egen have.

Ny græsplæne, renovering eller omlægning af den gamle?

Vi etablerer og omlægger græsplæner både ved såning og rullegræs, og har stor erfaring i både etableringen, såvel som vurdering af hvordan jorden skal behandles forud, hvilken græstype blanding der passer til dine behov, gødning og kalkning mv.

Vi kan endvidere undergrundsløsne/grubbe jorden så der sikres en optimal etablering af græsplænen efter eksempelvis en bygge proces. Med special maskiner etableres græsplæner på både sand, muld og lerjord.

Vi kan tage over allerede fra hvor bygmester forlader byggegrunden med bunker af jord liggende, og kan også tilbyde jordregulering, jordflytning samt bortkørsel og bortskaffelse af overskydende jord, sten m.v.