Græsplæne

Ny græsplæne, renovering eller omlægning af den gamle?

Vi etablerer og omlægger græsplæner både ved såning og rullegræs, og har stor erfaring i både etableringen, såvel som vurdering af hvordan jorden skal behandles forud, hvilken græstype blanding der passer til dine behov, gødning og kalkning mv.

Vi kan endvidere undergrundsløsne/grubbe jorden så der sikres en optimal etablering af græsplænen efter eksempelvis en bygge proces. Med special maskiner etableres græsplæner på både sand, muld og lerjord.

Vi kan tage over allerede fra hvor bygmester forlader byggegrunden med bunker af jord liggende, og kan også tilbyde jordregulering, jordflytning samt bortkørsel og bortskaffelse af overskydende jord, sten m.v.