Hegnsloven

I forbindelse med plantning af hæk, træer og buske i haven er det en fordel at sætte sig ind i hegnsloven af hensyn til egen og naboers skyld.

Der kan være særlige lokale hensyn der skal tages hensyn til, og dette vil da være at læse i lokale servitutter.