En rigtig gartnerslægt

Siden familien Faurschou´s overtagelse i 1980 har EllenGaard gennemgået en forandring fra traditionelt landbrug til i dag at omfatte et af landets større arealer med cirka 90 kilometer jordbærrækker til selvpluk. De store arealer med jordbær er kraftigt medvirkende til at navnet EllenGaard klinger velkendt i mangen et øre.

Siden slutningen af 1990érne er opbygget en planteskole, der både har egenproduktion af et bredt udvalg af planter, samt et havecenter fyldt med traditionelle, specielle og sjældne planter til have og landskab. Det spændende sortiment omfatter alt fra de mindste dværg planter til store træer over 6 meters højde samt store formklippede have bonzai.

Familien Faurschou tager flere gange hvert år til messer og på indkøbsture til specielt Holland og Tyskland for at bese og købe planter, nøjagtig som generationerne før dem gjorde.

3. og 4. samt måske 5. generation af gartnere

I  forbindelse med planteskolen er også en anlægsgartner afdeling, der beskæftiger en række dygtige og professionelle anlægsgartnere. Disse udfører traditionelle såvel som specielle og individuelle have anlæg, med beplantning, fliselægning og støttemure i beton- og natursten samt etablering af græs som speciale.

Havedesign er en anden af grundstammerne i forbindelse med planteskolen, hvor der også udfærdiges haveplaner og rådgivning både for private, institutioner og virksomheder.

Familien Faurschou er af gammel gartner slægt, der kan føres 4 generationer af gartnere og 3 århundreder tilbage i tiden.

Hans Faurschou er tredje generation, og sønnen Christian 4 generation. Den femte generation er måske også på vej med Christian´s ældste søn Jens-Peter, der er født på Havens Dag den 10. september 2000.

Familien har lange stolte gartner traditioner, hvilket Christian Faurschou er et eksempel på da han får sin gartner uddannelse på Beder Gartner skole i 1998, på 100 året for sin oldefar Jens Lassen Faurschou´s uddannelse i 1898.

1. generation

J. L. Faurschou starter efter sin uddannelse som gartner på lejet jord ved sin søster og svoger på Højslet ved Randers. I 1902 grundlagde han gartneriet J.L. Faurschou på Marienborgvej 2 i Randers, hvor Psykiatrisk afdeling og Østervangsskolen ligger i dag. Jorden strakte sig fra Marienborgvej og helt ned til Bækkestien.

Eneste synlige bevis på et af datidens største gartnerier op gennem 1900 årene er det lille vandtårn fra 1903, der stadig står ved det ny opførte ”Ladegården” på Marienborgvej, delvis dækket af efeu. J. L. Faurschou havde fra 1902-1935 torveplads ved Sct. Mortens kirke i Randers, hvortil transport og blandt andet også til torvene i Viborg og Århus helt frem til 1920 foregik med hestevogn, indtil de blev afløst af de første lastbiler.

I 1929 var han med til at starte Gasa Århus op, og havde samtidig landets største champignon produktion.

Historien omfatter også plantningen af den store blodbøg, der indtil for få år siden stod på Randersvej i Århus, ved Mcdonalds. Denne bøg blev plantet i 1898 af Jens Lassen Faurschou, og var nok et af Århus smukkeste træer. Desværre blev det fældet på grund af udvidelsen af Randersvej.

2. generation

Nis Faurschou vendte hjem til gartneriet fra Sverige efter krigen i 1945, hvor hans Mor havde været enke siden hans faders alt for tidlige død i 1931. Herefter udviklede gartneriet sig til den størrelse som kendes af generationer i Randers med store drivhuse.
Siden opkøbtes gartnerier først i Malling, Helsted og siden Johannesberg Gartnerierne på Randersvej ved Langå.

Her var i en årrække også blomster og plante handel.

Nis Faurschou er stadig den eneste der har haft uddannet tre sønner på Beder Gartnerskole.
Stadig kommer mange ved EllenGaard, der har haft en fortid ved gartnerierne, og får en snak om gamle dage.

Meloner blev dyrket i de ca. 1000 mistbænke ved siden af de store drivhuse.