Råd og vejledning omkring planter og belægninger.

Nedenfor findes råd og vejledning omkring planter og plantning samt efterfølgende pasning. Det samme er gældende omkring belægninger hvor der kan læses om hvordan man passer bedst på sin nye eller gamle belægning.

Det bedste resultat – Husk planter er levende !

Planter behøver ilt og vand nøjagtig som vi mennesker. Her følger et par gode og velmente råd der sikrer dig det bedste resultat:

  • Vand: Alle planter skal have hjælp i forbindelse med etableringen. Selv stenbedsplanter behøver vand til at starte med. Hvor meget vand der skal gives afhænger af årstid, plantetype, størrelse og jordtype samt naturligvis vejret.
  • Vaningsbehovet er aktuelt i sommer halvåret, det vil sige i den periode hvor der er blade på træer og buske(dog undtaget i perioder med langvarig frost, hvor nyplantede stedsegrønne, planter i krukker samt nyplantede planter bør sikres at de ikke udtørrer). I den første periode bør man hver dag kontrollere om en plante mangler vand.
  • Husk at planterne er levende, så fordi de kan klare sig uden den ugentlige vanding er det ikke ensbetydende med at de helt kan klare sig selv. Hjælp dem hellere med ekstra vand, også selvom det regner, og oplev en bedre tilvækst, større og mere frodige blade og bedre blomster rigdom allerede første år.
  • Lerjord er tungt og holder godt på vandet, men vandet kan have besvær med at trænge igennem hvis den er meget komprimeret.
    Muldjorden er dejlig at arbejde med og har egenskaberne at den også holder ret godt på vandet.
    Sandjord er let at arbejde med, men den holder dårligt på vand og gødningsstoffer, hvorfor man bør være ekstra opmærksom i perioden efter plantning hvis man har sandjorden.
  • Jorden: De fleste plantetyper vokser i almindelig havejord(undtaget rhododendron og øvrige surbundsplanter). Det bedste resultat opnås ved at jordforbedre med Gartnerjord eller komposteret plantejord. På denne måde forbedres plantens rødders etablering i jorden, samtidig med at den tilføres organisk materiale der også fremmer væksten.

Vær opmærksom på:
Mange planter i planteskolen står i potter hvor de vokser i sphagnum. Sphagnum er åben i strukturen, hvorimod havejorden er meget fin i strukturen. De mindre porrer i jorden “trækker” vand ud af sphagnumen.
Tør sphagnum skyer vand, hvorved det kan være svært at vande en plante op igen, hvis den først er blevet tør. Ved at der er jordforbedret som ovenfor beskrevet kompenseres også for at planterne ikke tørrer så let.

Generelle planteråd for hele haven

SJATVANDING ER PJATVANDING!

Vand grundigt, når planten trænger til vand. Vand i det første leveår uanset om det regner eller ej, så får du den bedste etablering af planten. Er plantens levetid år to præget af manglende nedbør og tør luft kan du med fordel fortsætte vandingen i mindre omfang.

Planter du hæk, bunddække eller tæt i et bed kan du med stor fordel anvende en siveslange du kobler til vandhanen. Men denne kan du 2-3 timer ugentligt blot dreje på vandhanen, og der vandes på den mest økonomisk fornuftige og mest effektive måde med mindst vandspild – og størst optagelse fra planterne. Siveslangen kan købes i planteskolen.
Ved plantning af træer kan man med fordel sætte et stykke drænslange ned man kan vande i eller montere en vandingspose, det gør at vandet ikke løber væk fra planten.

Roser

Disse fantastiske havens dronninger er en fryd i enhver have, og her er et par tips til hvordan du får ekstra stor succes med dem.

Almindelige buket, slyng og storblomstrede roser klippes tilbage til en udadvendt knop til dronningens fødselsdag d. 16. april.
Engelske roser og slyngroser klippes tilbage med ca. 1/3 d. 16. april.

Gødning: Giv organisk rosengødning tidlig forår, gerne på den sidste frost i marts eller april, og igen i juni. Giv NPK 14-3-18 med ca. en spiseskefuld cirka midt marts, og dernæst hver 6. uge til og med 1. august.

Roser skal plantes dybt, podestedet der er fortykkelsen på stammen hvor roserne forgrener sig fra skal plantes cirka 5-10 cm ned under jordoverfladen. Det er en stor fordel at forbedre jorden med Pindstrup Rosenjord, brug ca. 10 liter pr plante. Har du en lettere eller sandet jord er det også en fordel at blande Lergranulat i jorden i forbindelse med plantningen. Lergranulaten er med til at binde vand og næringsstoffer så planterne har en “madpakke” til tørre perioder, hvor der ikke er så meget vand i jorden.

Klip visne rosen blomster af, herved bruges ikke ressourcer fra planten på at forsøge at danne frø, der alligevel ikke skal bruges til noget.

Planter der er sunde og ikke mangler noget er ikke så tilbøjelige til at blive “stressede”, og de fremstår derfor pænere og mere blomsterrige.

Husk, det er altid bedre at bruge 10 minutter ekstra på at forberede jorden ordentligt, for resultatet vil spejle sig i mange år fremover.

I vinteren er det altid en fordel at sætte grangrene ind mellem roserne, da de så ikke er så udsatte for vinterens kulde og udtørrende vind.

Clematis, kaprifolia og andre slyngplanter.

Brug dem overalt hvor der er noget at vikle klatretrådene omkring, i store buske eller stedsegrønne, opad et espalier, eller lad dem løbe på jorden som bunddække, mulighederne er mange.

Clematis er skovplanter, så plant dem ikke hvor de er udsat for kraftig blæst.

Clematis skal have skygge om roden, cirka 30-40 cm op ad stænglen for at vokse og trives optimalt. Dette kan gøres med en krukke, plant en buksbom eller lignende der kan holdes i en bestemt form med en beskæresaks.

Beskæring: Clematis opdeles i 3 grupper af hensyn til hvornår de skal beskæres, og beskæringstidspunktet afhænger af blomstrings tidspunktet:

Clematis kan plantes hele året, bortset fra, når jorden er bundet af frost. Inden plantning puttes potten i en spand med vand. Grav et stort hul – 40-50 cm i diameter og ca. 50 cm dybt. Du bør jordforbedre med sphagnum eller kompost jord, gerne Gartnerjord eller Champost.
Plant clematis cirka 10 cm. dybere, så roden kommer godt ned, herved reduceres risikoen for visnesyge.

Clematis og kaprifolie plantes ofte op ad en husmur, og her er ofte meget sand fra soklen, eller andet  uvedkommende materiale som murbrokker, mørtel, tagpap, plastic m.v. Alt dette skal fjernes for at give så gode betingelser som muligt.

I en trillebør blandes en god jord efter følgende recept: 1 del god muldjord og 1 del Pindstrup eller Unimuld Gartnerjord.
Sæt stængelen skråt op mod muren og træd fast omkring(og ikke ovenpå..) klumpen. – Hæld 10 liter vand i hullet, lad det synke og fyld op med løs jord. Klip nu planten ned til 20-25 cm over jordoverfladen (med mindre den er i knop/blomst) og bind stænglerne fast til stok/espalier, efterhånden som de vokser til.

Træer og frugttræer

Træer opbindes med to stolper pr træ. Træerne opbindes ca. 2/3 oppe af stammen(ikke totalhøjden), eller ved kraftige træer i knæ eller hoftehøjde. En opbindingspæl i hver af de to fremherskende vindretninger øst og vest.
Opbindingsbåndet indsættes således det “sidder til” uden at være for stramt – og husk at nogle træer kan vokse helt op til 2-3 cm i diameter på en sommer – så hold øje med opbindingen ikke bliver for stram.

Opbindingen skal som udgangspunkt være på træet i to vækst sæsoner – og ikke mere. Tag altid opbindingen af om foråret når de to vækst sæsoner er gået, så det har opbindingen igennem vinter stormene. Du hjælper IKKE træet ved at have opbindingen på længere tid da det så ikke selv behøver at danne rødder = det vælter, eller kommer til at hælde når opbindingen tages af.

Vanding første sæson efter plantning: Store træer fra stammeomfang 12/14 cm og opefter bør have ca. 50-100 liter vand om ugen. Mindre træer og frugttræer bør have 20-50 liter pr uge. Der vandes selvom det regner i den periode hvor træerne står med grønne blade. Man kan dog korrigere i våde perioder, men en omgang let regn kommer ikke træerne til gode. Som minimum skal der falde 20 mm. i en uge for at man kan undlade at vande – eller vande mindre.

Anden sæson efter plantning. Det kan være nødvendigt at vande i tørre somre, og under alle omstændigheder klarer træet bedre etableringen hvis det hjælpes. Det skal dog ikke vandes med så store mængder og så ofte, da det er ved selv at have etableret rod og kan forsyne sig selv i et omfang. Eksempelvis kan der vandes med 10-20 liter hver 14. dag. Vand hellere grundigt en dag om ugen end sjatvanding over ugen!

Gødning. Der gives til frugttræer og træer optil 10/12 cm stammeomfang svarende til to spiseskefulde klorfattig NPK gødning, eksempelvis NPK 12-5-14 pr træ spredt ud under træet krone omfang. Træer str. 12/14 cm og opefter år svarende til tre deciliter under kronens omfang. Der gødes med ca. 5 ugers intervaller i perioden primo marts-ultimo juli.

Stedsegrønne og buske

Stedsegrønne advarer ikke hvis de mangler vand – de dør blot! så vær ekstra opmærksom på disse! Hvis du konstaterer at en stedsegrøn ser vissen ud hen på foråret kan den have lidt skade allerede i meget tidlig forår, eller i vinteren grundet udtørring el. lign. Skaden ses først når løvet er ved at være tørret ud – og det kommer typisk først med forårssolen hen i april/maj. Herunder også rhododendron, kirsebærlaurbær m.fl.
Buske, frugtbuske mv. hænger typisk med bladene når saftspændingen falder i bladene – og de advarer dermed. Hænger bladene først er man ganske kort fra at planterne visner – så hurtig redning med masser af vand og også gerne en overbrusning af planten for at “nedkøle” den. Planterne kan tage skade af mangel på vand, det svarer til at vi bliver dehydrerede og skidt tilpas, men da vi har mulighed for at søge aktivt til vandhanen selv reddes vi  – det gør planterne ikke hvis ikke du hjælper dem i tide;) 

Der gives ca. en spiseskefuld klorfattig NPK gødning eksempelvis NPK 12-5-14 pr plante spredt ud i et areal på ca. 40 cm i diameter omkring planten – VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT GØDNING KAN SVIDE BÅDE PLANTENS BLADE SÅVEL SOM RODEN!

Belægning og støttemure samt deres pasning

Dobbeltklik på linket, eller kopier det ind i din browser.