Store træer

Du kan allerede nu danne dig et overblik over planteskolen ved at klikke på dette link til drone video.

Vi har et stort udvalg i mange typer ekstra store træer i planteskolen i op til 8 meters højde; eksempelvis lind, birk, spidsløn, rødbøg og søjleavnbøg og mange, mange flere, dertil søjle- og kugletræer m.m. samt stedsegrønne Thuja m.m. i mere end 4 meters højde – på lager til øjeblikkelig ekspedition!

Tag trailer med -eller vi kan levere og plante! Vi kan levere over hele landet, blot send en mail på [email protected]  eller ring for pris på dit drømmetræ på tlf. 86451905.

Det er kun prisen, der er den begrænsende faktor for, hvor store planter vi kan tilbyde!

Træerne i planteskolen kan udvælges direkte og hjemtages. Har du andre ønsker, kan det fortsat være en fordel at komme i planteskolen og tale med fagmanden, og herigennem få afdækket behovet – og få fornemmelse med størrelse og priser.

Behov, der skal afdækkes, er eksempelvis rodnettets udformning, så det på sigt ikke beskadiger flisearealer, forhold omkring jordtype og vind, da ikke alle træer trives lige godt på sand som lerjord, såvel som en del træer skal plantes beskyttet for vind.

 

Store frugttræer

Tidligere har vi også haft frugtplantage på EllenGaard, så vor generelle viden omkring beskæring, plantning samt pasning og pleje af frugttræer specifikt er bred – en viden som vi gerne øser ud af:)

For assistance omkring størrelser, stammeomfang, sortsvalg mv. er du meget velkommen i planteskolen, hvor vi også kan lave et tilbud på levering og/eller plantning.

Der er ingen øvre grænse for frugttræernes størrelse “her og nu”, eksempelvis kan vi levere +5 meter høje æble, pære, blomme eller kirsebærtræer i et meget bredt udvalg.

 

Klargøring til samt plantning af store træer

Vore anlægsgartnere kan assistere med levering og klargøring samt plantning af store træer. Vi tilbyder både rodfræsning og fældning af eksisterende træer, såvel som at klargøre til og plante. Vi har maskiner til enhver form for håndtering af disse. 

Ved tilfælde hvor vi ikke kan komme ind med maskiner løftes træer ind med kran, eksempelvis i bymiljøer, gårdhaver mv.

I forbindelse med plantning varetager vi jordforbedring, etablering af luft- og vandingsforanstaltninger, samt gødskning og opbinding mv.

Se mere på http://www.ellengaard.dk/anlaegsgartner/

Billeder visende plantning af store træer er lånt fra magasinet Haven, oktober nummer 2019. Haven udgives af Haveselskabet. https://haveselskabet.dk/