EllenGaards vækstråd og -garanti

Vanding af træer, buske, stauder og stedsegrønne mv.

I første vækstsæson anbefales følgende vejledning for vanding af træer:

Buske og småtræer = 50-75 L vand pr. gang.

Træer op til 18-20 = 75-100 L vand pr. gang.

Træer op til 25-30 = 100-125 L vand pr. gang.

Træer op til 35-40 = 125-150 L vand pr. gang.

Træer + 40 cm omkr. = 200 L vand pr. gang.

Vejledende skal der på beplantet terræn med stauder, buske, stedsegrønne, rhododendron og øvrige planter som ikke er træer vandes med ca. 50 L vand pr. m² jordareal ved hver vanding, eller 10-20 liter pr. plante pr uge. I yderperioder, samt i regnfulde perioder eller når jorden i øvrigt ikke er tør kan man gå ned til en ugentlig vanding med ca. 20 liter vand pr m2

For større stedsegrønne og større buske som skal etableres følges vejledningen for: Buske og småtræer med 50-75 liter pr uge.

Anvendes siveslange er vanding med jævnt tryk på vandslange svarende til 2-3 timers vanding pr. gang en god indikation på mængden der skal gives.

Angivne data er vejledende med vanding 1 x pr. uge. I meget tørre og blæsende perioder kan der laves en supplerende vanding midt på ugen med halv dosering af vand. Vær særligt opmærksom på hvor planter står under eller tæt på etableret beplantning da denne har et veludviklet rodnet der “stjæler” vandet fra de nye planter i de første leveår.

Vanding foretages i perioden hvor træer og buske står med grønne blade, dvs. fra forår, over sommeren og til ind i det tidlige efterår. Den samme regel kan bruges om stedsegrønne, der foretages vandingen i den periode hvor løvfældende træer og buske står med blade som angivet.

Jorden skal i princippet gennemvædes ved hver vanding, men overskydende vand skal kunne trække bort inden for ½ timer.

Vejledende antal vandinger 2. og 3. vækstsæson: 10 gange fordelt pr. vækstsæson alt afhængigt af vejret.

 

Gødning

Gødning er vitaminer for planterne. Uden gødning ingen ordentlig etablering og vækst.

Der gødes altid ved etablering af en beplantning ved plantning fra perioden 1. marts – 30. august.

I perioden fra 1. september – 28. februar afventes med at give gødning til “1. marts”.

Ved etablering af bede(uanset om det er roser, buske, stauder eller stedsegrønne mv) og græsplæner gives i forbindelse med etablering svarende til ca. 3-4 kilo NPK gødning pr 100 m2 bed/plæne areal (3-400 gram pr 10 m2 svarende til 30-40 gram pr m2) Der kan med fordel samtidig gødes med en organisk hønsegødning/naturgødning som er med til at give maksimal langtidseffekt af denne gødning, samtidig med at den bidrager positivt til mikroorganismernes vækst i jorden.

Der gødes i minimum de første 3 år af en plantes levetid, og ellers efter behov.

Der gødes efter og under etablering med ca. 6 ugers intervaller i perioden 1. marts – 1. august ved etablerede planter.

Kalk bør altid gives ved etablering i den på produktet vejledende dosering pr m2, dog undtaget ved surbundsplanter. Kalk har en forbedrende effekt på jorden, samtidig med at den påvirker planternes evne/mulighed for at optage de forskellige næringsstoffer i jorden og den tilførte gødning.

Er der plantet enkelte planter / enkelt stående planter kan denne vejledning følges, og som ovenfor suppleres meget gerne samtidig med en organisk gødning/naturgødning:

Standard størrelse buske og stedsegrønne: ca. 20 gram NPK gødning pr plante

Hæk planter : Cirka 60-80 gram NPK gødning pr lbm. meter hæk

Mindre træer, større buske og stedsegrønne : 80 gram NPK gødning pr træ

Større træer : 150 gram NPK pr træ.

For rhododendron anbefales at give en dertil beregnet rhododendron gødning og følge anvisningerne på det enkelte produkt – eller spørge gartnerne.

Der gødes altid ved at fordele gødningen omkring planterne – og ikke i en “klump” gødning da det kan svide rødderne. Gødningen må ikke lægges helt ind til barken eller oveni planterne – men kun ved siden af. Man bør være forsigtig med at gøde planter og græs når det regner da man risikerer at gødningen rammer planterne da det kan give svidninger.

Ved spørgsmål kontakt til enhver tid vor planteskole for yderligere eller supplerende rådgivning.

 

 

Vækst Garanti ved EllenGaard

Planteskolen garanterer 100 % for vækst af alle flerårige haveplanter forudsat følgende foranstaltninger er overholdt:

  • At bon, plantens etiket samt plante medbringes.
  • At planten er behandlet forskrifts mæssig korrekt med de nedenfor angivne anbefalinger samt at der har været vandet regelmæssig i den første periode af plantens liv på sin nye plads.
  • Vinterskader. Hverken vi eller du er herre over vejret og den danske vinters luner, hårdhed og længde, derfor dækker vi ikke skader forårsaget af vinterens kulde og udtørring. Er du i tvivl om du bør vinterdække dine planter er du meget velkommen til at ringe eller kontakte os på anden vis.
  • Planter der dør eller skades grunden manglende vanding, overvanding og/eller pasning dækkes ikke, se nederst på denne side omkring vanding.
  • udgåede eller misvækstende planter der er sat i dårlig jord, komprimeret eller vandlidende jord, eller lignende dækkes ikke.
    Planter der har fået fysiske skader som haregnav, forkert anvendelse og plantning, knækkede grene ved påkørsel, leg eller lignende samt vinter-, frost- og tørkeskader erstattes naturligvis ikke. Her er årsager som EllenGaard ikke kan drages ansvarlig for.
  • Planter er levende væsner, og skal behandles som sådan
  • Der ydes ikke gro garanti på planter til sommerhus grunde og krukker, ligesom der ikke ydes nogen form for garanti på barrodsplanter, sommerblomster og drivhusplanter.

Såfremt ovenstående er opfyldt bytter vi med et smil til bon/faktura værdi indenfor et år efter plantekøb, eller udsteder en tilgodeseddel.
Er du i tvivl er du meget velkommen til at ringe eller kontakte os på anden vis.